• Jln. Pasir Kandang No 4 Bukittinggi

  • Telp / Fax(0752) 625737

  • Email fhut@umsb.ac.id

Fakultas Kehutanan

Selasa 17 November 2020

Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) Mulai di rintis sejak tahun 1995, mendapatkan izin penyelenggaraan dari Dirjen DIKTI pada yahun 2005, mendapat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional. pada Tahun 2010 kembali mendapatkan izin operasional  serta reakreditasi tahun 2017.

Fakultas Kehutanan UMSB hanya satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat dengan berpegang kepada motto "Pemanfaatan Hutan Menuju Lestari". Fahutan Mendidik calon-calon sarjana Kehutanan agar menjadi rimbawan yang profesional, beriman, dan berakhlak mulia. Pada tahun 2017 dilakukan re -Akreditasi dengan peringkat "Akreditasi B".

 

VISI

Menjadikan Fakultas Kehutanan yang Islami dan terkemuka di Sumatera serta menghasilkan Sarjana Kehutanan yang memiliki Kecerdasan Spiritual, Intelektual,dan berjiwa interpeneur  pada tahun 2020.

 

MISI

1. Mewujudkan Sarjana Kehutanan yang berakhlak mulia melalui pembinaan keilmuan, keislaman dan keimanan.

2. Melahirkan Sarjana Kehutanan, peneliti yang professional yang kompeten di bidang kehutanan

dan lingkungan hidup mandiri.

3. Mewujudkan sarjana dan peneliti yang mampu mengatasi permasalahan pelestarian hutan dan lingkungan hidup

4. menuju kesejahteraan masyarakat.

 

Prospek Kerja

Prospek Kerja terbuka lebar untuk profesi rimbawan, yaitu pada:

  • Lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang kehutanan  dan atau perkebunan
  • Lembaga Perguruan Tinggi
  • Badan Penelitian Nasional dan Internasional
  • Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)
  • Lembaga Swasta Balai Konservasi
  • Pemetaan, Konsultasi Kehutanan, Wiraswasta, dll

 

Program Studi Fakultas Kehutanan

S1 - Kehutanan